1. DECON TUNNEL 1000 多重光等离子消毒机

   • 电源:220-230V 50/60HZ
   • 功率:600W
   • 净重:23KG
   • 尺寸:450*310*630mm
   • 控制系统:平板,手机,PC,网页
   • 风量:1000m³/h
   • 工作温度:8-50 ℃
   • 单次运行时间:24 小时
   了解详情
  1. TUNNEL 500 等离子空气消毒机

   • 22 电源:0-230V 50/60HZ
   • 功率:200 W
   • 净重:15 KG
   • 适用空间:80 m2
   • 风量:1200 m3/h
   • 工作温度:0-50 °C
   了解详情
  1. MINI CUBE 迷你空气消毒机

   • 电源:220-230V 50/60HZ
   • 功率:30W
   • 净重:2 KG
   • 风量:100m³/h
   了解详情